Miesto konania

Každým rokom od vzniku súťaže, stretávajú sa priaznivci BEST SHOTu v Nitre, na Strelnici Viliama Fraňa, ktorý spolu s manželkou a kolektívom pre nás pripravujú veľmi profesionálne strelecké prostredie a kvalitné a chutné pohostenie. Strelnica Viliama Fraňa sa postupne stáva tradíciou miesta konania streleckej súťaže BEST SHOT.

Vnútorná krytá strelnica s celoročnou prevádzkou. Strelnica je výcviková, športová, určená aj pre verejnosť. Strelnicu môžu využívať na strelecké činnosti podľa príslušných nariadení a stanov aj príslušníci športových klubov (zväzov) a príslušníci ozbrojených zložiek a zborov.

Strelnica obsahuje:   

* 10 streleckých boxov pre streľbu do 50 metrov so samostatne ovládanými posuvmi terčov, s otočnými a pevnými terčovými líniami

* 2 strelecké boxy  pre streľbu do 100 metrov so samostatne ovládanými posuvmi terčov

Strelnica je schválená: 

* pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných zbraní bez obmedzenia kalibru

* pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných historických zbraní a ich replík (napodobenín)

* pre výcvik v streľbe zo samočinných zbraní - samopaly, útočné pušky a guľome

* pre krátke a dlhé plynové zbrane

* pre mechanické zbrane

* pre zbrane nabíjané ústím (predovky)

* pre strelivo do povolených zbraní v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive

* v prípade streľby na kovové terče len strelivo s olovenou strelou