ČLEN ESBOC

Klub organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia, ďalej nazývaný „ Klub „, je asociáciou samosprávnych organizácií v odvetví ochrany osôb a majetku, ktoré sú právnickými osobami a ktoré majú celoštátnu pôsobnosť vo svojej krajine a pracujú na základe Deklarácie prijatej 3. júna 2006 týmito zakladajúcimi organizáciami:

  • Poľská komora ochrany osôb a majetku si sídlom vo Varšave. ( Polska Izba Ochrony osób i Mienia, adresa : 01 – 234 Warszawa, ul. Kasprzaka 29/31, p.203 )

  • Český klub bezpečnostných a detektívnych služieb so sídlom v Prahe, ( Český klub bezpečnostních a detektívnich služeb, adresa : 193 00 Praha, ul. Trebešovská 109 / 11, Česká republika )

  • Združenie ochrany majetku a osôb – ZOMO, so sídlom v Bratislave, adresa ZOMO, ul. Trnavská č. 112, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

  • Komora osobných strážcov, ochrany majetku a súkromných detektívov so sídlom v Budapešti, ( Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara – SzVMSzK, adresa : H – 1135, Budapest, Szegedi út 37-39)

 

www.esboc.club/en/

Slovensko

Current residence of ESBOC:

ESBOC, JUDr. Ivana FEKETEOVÁ, Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, Slovakia 

feketeova@secar.sk

www.sksb.sk

Sídlo:

SKSB - Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti, Cukrová 14, 821 08 Bratislava, Slovensko 

sksb@sksb.sk