Slávnostná akadémia na strednej škole

S kolegom Rudom Janegom sme s potešením prijali pozvanie na Slávnostnú akadémiu Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku na Vranovskej 4 v Bratislave. S touto  školou máme už niekoľkoročnú spoluprácu na úrovni poskytovania odbornej praxe v oblasti bezpečnosti. V úvode slávnosti som z rúk zriadovateľa školy Ing. Štefana Kurillu prevzala plaketu "Poďakovanie za aktívnu spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy", za čo aj touto cestou ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Pedagógovia a študenti poňali ukončenie školského roku 2014/2015 v slávnostnom duchu a prítomným pozvaným hosťom a rodičom predviedli prehliadku disciplíny, fyzickej zdatnosti, praktických zručností, všetko to, čo počas doterajšieho štúdia pedagógovia odovzdali svojim študentom.

Celá slávnostná udalosť sa niesla v duchu priateľskej pohody, každú vystupujúcu triedu si triedny pedagóg s hrdosťou odviedol na miesto prehliadky, výkony svojich zverencov pozorne sledoval a obecenstvo odmeňovalo vystupujúcich úprimným potleskom.

Mala som možnosť už niekoľkokrát sa zúčastniť školou poriadaných aktivít, vždy sa cítim  príjemne a vnímam vzájomný súzvuk pedagógov a študentov. Oceňujem prácu celého pedagogického zboru, ich viditeľnú snahu a realizované aktivity v príprave kvalitného "dorastu" pre bezpečnostný priemysel.

                                                      

                                                                                                          Eva Sinaj