Bulletin 04/2016

Pozrite si štvrté a posledné číslo Bulletinu Best Shot 2016.

BULLETIN TU: BULLETIN 04/2016.pdf