Náš tím

Janis štefan

Riaditeľ suťaže

Telefón: +421 905 342 268

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+

Janisová Eva

Vedúca organizačného tímu

Telefón: +421 917 483 078

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+

Gajdová Zuzana

Kreatívna duša tímu:

Telefón: +421 2 6280 3930

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+

Janega Rudolf

Technické zabezpečenie:

Telefón: +421 905 838 209

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+

Dominik Janis

Technické zabezpečenie:

Telefón: +421 2 6280 3930

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+

Vladislav Mlynek

Technické zabezpečenie:

Telefón: +421 2 62080 3930

Email: bestshot.slovakia@gmail.com

+